Trivselregler

Trivselregler

  • Spela gärna musik, men på en ljudnivå som inte blir störande 

  • Generellt gäller att det ska vara tyst i huset efter kl 22.00
  • Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar trädgårdsytor och hus
  • Parkering på våra områden är endast tillåtet för fordon som är påställda och besiktigade

  • Din uteplats ska skötas om och hållas fin för allas trivsel. Gräs ska klippas, planteringar och stenplattor rensas och spolas rena

  • Snö ska skottas på den yta som tillhör din lägenhet exempelvis uteplats, fordonsplats och egen entré