Nycklar

Nycklar

BoVid AB har inga extranycklar till din bostad. Blir du utelåst eller tappar bort nyckel får du själv stå för kostnaden av låsöppning eller låsbytet samt eventuella merkostnader.

Kontakta alltid bovärd först om låsbyte krävs.